ROK ZAŁOŻENIA FIRMY 2011
FIRMA GODNA ZAUFANIA
Przedsiębiorstwo ALFA Marzena Malinowska zrealizowała zadanie:
Dofinansowanie żłobka z Programu MALUCH+2022-2029.

Z nami dokonasz właściwego wyboru

Jeśli potrzebujesz wsparcia i indywidualnego traktowania, chcesz mieć do czynienia z osobami odpowiedzialnymi, dla których liczy się dobro Klienta, a nie tylko zysk, zapraszamy do kontaktu.

Ważnym elementem naszej współpracy z klientami jest kwestia poszukiwań źródeł finansowania w momencie kiedy rozważana inwestycja przekracza możliwości gotówkowe klienta.
 
Co nas wyróżnia


Budowa dobrej współpracy i późniejsze jej utrzymanie - stanowi podstawę działań i świadczy o renomie firmy.


Określamy cele


Definiujemy oczekiwane rezultaty – mierzalne, nawet jeśli efekty wydają się trudne do uchwycenia i zmierzenia.Jak sie rozwijamy


Tworzymy zasady funkcjonowania organizacji, bo wierzymy, że jest to najlepszy klucz do sukcesu.
 


Projekt UE

                          

Przedsiębiorstwo ALFA Marzena Malinowska zrealizowała projekt pn. „Budowa nowego obiektu wraz z jego wyposażeniem szansą na powstanie w m. Grudziądzu nowoczesnego żłobka, który zapewni świadczenie i rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było: budowa oraz wyposażenie nowej placówki żłobka w Grudziądzu na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 w celu upowszechniania działań opiekuńczo-wychowawczych połączonych z funkcją wczesnej edukacji.

Firma uruchomienia w m. Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2C placówkę opiekuńczo-wychowawczą tj. żłobek niepubliczny pn. „Żłobek Sikorka”.

Oferta powstałej placówki jest kierowana do wszystkich dzieci poniżej 3 roku życia, w tym również do dzieci z niepełnosprawnościami (w stopniu lekkim i umiarkowanym). Powstały żłobek pozwala na: upowszechnienie działań opiekuńczo-wychowawczych dzieci do lat 3 (opieką objętych zostanie 60 dzieci) połączonych z funkcją wczesnej edukacji; wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności poprzez tworzenie oferty opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z niepełnosprawnościami umożliwiającymi udział dziecka w zajęciach oferowanych przez żłobek; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodziców poprzez zapewnienie oferty edukacyjno-wychowawczej dla dzieci, która pozwala rodzicom na realizację życia zawodowego.   

Wartość projektu: 2 464 776,03 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 016 458,72 PLN


Projekt UE


                          

Przedsiębiorstwo ALFA Marzena Malinowska zrealizowała zadanie: Dofinansowanie żłobka z Programu MALUCH+2022-2029.
Projekt polegał na przeprowadzeniu prac budowlano-montażowych, przygotowaniu infrastruktury na zewnątrz budynku wraz z bezpieczną nawierzchnią na placu zabaw oraz zakupie wyposażenia niepublicznego obiektu żłobka pn. „Żłobek Sikorka” zlokalizowanego przy ul. Jaśminowej 2C w Grudziądzu. Celem projektu jest utworzenie 90 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy. Oferta placówki kierowana jest do wszystkich dzieci poniżej 3 roku życia, w tym również do dzieci z niepełnosprawnościami. Żłobek zakłada funkcję integracyjną i terapeutyczną tj. będzie przyjmować zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci z niepełnosprawnościami, do czego został przystosowany.

Wartość zadania inwestycyjnego: 1 116 900,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 1 116 900,00 PLN

Dofinansowanie funkcjonowania miejsc w żłobku z UE w okresie 36 miesięcy: 2 708 640,00 PLN

hasztag: #FunduszeUE

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny. Materiały do oferty stanowią tajemnicę Firmy Alfa Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wszelkie prawa do oferty zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody ALFA Sp. z o. o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.